Welcome Guest, you are not logged in.
De Heilige Geest
THERE IS POWER IN THE BLOOD
OLD MASSET HAIDA RESERVE, JANUARI 23, 1997.

DE HEILIGE GEEST

Toen Jesus op aarde liep zei hy : “Het is beter voor U dat Ik heenga, want indien Ik niet heenga, kan de trooster niet tot U komen, maar indien Ik heenga,zal Ik hem tot U zenden”. Jesus sprak hier over de Heilige Geest. Johannes 16:7. Na de hemelsvaart van Jesus Christus lezen wy in Handelingen 2 vers 1-4: "Toen de pinksterdag aanbrak,waren ze allemaal by elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak, het vulde het hele huis waar ze zaten. Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek: het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de HEILIGE GEEST en begonnen te spreken in vreemde talen,zoals de geest hun te
spreken gaf".OP DAT MOMENT STUURDE JESUS DE HEILIGE GEEST DIE KWAM TE WONEN IN DE HARTEN VAN DE MENSEN DIE IN JESUS GELOOFDEN EN .... ZO WAS DE KERK GEBOREN.
Dit is de belofte van het Nieuwe Testament na de hemelsvaart van Jesus, de Heilige geest is nu in ons, dit was niet zo in het Oude Testament,toen kwam de geest alleen op de profeten die voor God spraken. Deze Heilige Geest geeft ons kracht om God te dienen en Zyn werk te doen en is de Helper (Trooster) die ons een relatie geeft met God,zonder Hem kunnen we
God niet dienen want ons vlees is te zwak. Er is dus "iets" dat God "echt" maakt en dat komt in de harten van de mensen die voor vergevenis vragen van hun zonden en daardoor God erkennen. Dat "iets", de Heilige Geest, ging door myn lichaam heen toen ik God met een bekerend hart om vergevenis vroeg.
Het was in Jan. 1975 toen Ik tot WARE bekering kwam in myn hart. Ik was 30 jaar oud en voor het eerst in myn leven voelde Ik de kracht van God in myn geest (weder geboren)en wist Ik dat dit de Heilige Geest was die Jesus beloofde aan hen die tot God komen in ware bekering van hun zonden.
Er is dus een bewys IN ONS van God's indwalinq, de BYBEL zegt dit dan ook:
Romeinen 8:16: De Geest van God zelf valt onze geest by en GETUIGT dat wy
kinderen van God zyn.I Johannes 3:24: En dat Hy in ons blyft, WETEN we door de Geest die Hy ons gegeven heeft. Een ieder die Jesus Christus heeft aanvaard heeft de Heilige Geest in hem maar deze werkt op verschillende manieren in de mensen naar de wil van God. Net zoals U een relatie heeft met Uw zoon of dochter zo heeft U een relatie met God door de Heilige Geest. U leert God kennen, Uw zoon en dochter kunt U zien, maar God niet, deze relatie is alleen door geloof en dit geloof heeft God geplaatst in elke mensenziel: Romeinen 12:3:...naar de mate van het geloof dat God een ieder in het byzonder heeft toebedeeld. Er is een stryd in ons lichaam : Galaten 5:17: "Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest(in ons) en dat van de Geest tegen het vlees. Ze zyn elkaars vyanden, met het gevolg dat U niet kunt doen wat U zou willen".
Romeinen 8:7: Daarom dat de gezindheid van het vlees vyandschap is tegen God;
het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens het kan dat ook niet.
Ons verstand (het vlees) heeft dus geen zin om by voorbeeld een uur te bidden of naar de kerk te qaan of om God te dienen daarom is de Heilige Geest onze helper. God praat over het verstand in de Byble: Romeinen 12:2: "En wordt niet gelykvormiq aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van Uw denken" Door het lezen en studeren van de Bible wordt Uw denken(verstand) hernieuwd. Het Woord is het zaad wat gezaaid is in ons hart, wanneer je dus een zaadje plant in de grond moet het regen en zonneschyn hebben om gaan te groeien, maar wanneer wy dit niet geven gaat het dood en kan het niet groeien.Zo is het met het Word van God wat gezaaid is in onze harten, het moet groeien in onze ZIEL door te bidden en de Byble te lezen en naar kerk te gaan als wy dit wygeren te doen dan groeit het zaad in onze ziel niet en kan zelfs in sommige gevallen sterven. Lees Lucas 8:4-15.Uw zie1 leefteeuwig, het is dus wel belangryk dat U niet altyd de auto poetst maar ook een glansje legt op Uw ziel. Want Uw auto vergaat in de tyd maar Uw ziel leeft eeuwig. De duivel is so kunnig en heeft ons zo bezig met de aardse dingen dat vele zielen het Woord van God geen kans geven om te groeien: de begeerten van het vlees vechten de Geest. U maakt Uw eigen keuze voor God elke dag! Er is natuurlyk niets verkeert met aardse dingen en hard werken in het zakenleven(Prediker 3:13), het is God's wil dat Zyn mensen gezegend zyn maar als deze zegeningen gaan voor het belang van de ziel dan is er een gevaar. De aardse dingen vergaan maar Uw ziel leeft eeuwig, alleen de dingen die U gedaan of gegeven heeft voor het Koningkryk God's op aarde staan met U op de dag des oordeels voor God,al het andere blyft achter en toch zyn we vaak zo bezig met "al het andere", mogen we toezien hoe we bouwen in het leven. Mattheus 6:1.9-21. God heeft ons de Heilige Geest gegeven als onze trooster en kracht om het vlees,de wereld en de duivel te vechten en ons als mensen een juiste balans te
geven in onze verhouding tot Hem en tot deze wereld waarin wy leven.
Er is een stryd gaande, God noemt het in de Bible "De stryd van het geloof":
1 Timoteus 6:12: "Span je in voor de goede wedloop van het geloof en behaal de prys van het eeuwige leven".(De stryd voor Uw ziel)
Laten we dus luisteren naar de Geest in ons hart elke dag weer en bezig zyn met de juiste stryd : de prys van het eeuwige leven in Jesus Christus.
Alles is betrekkelyk en vergankelyk behalve Uw ziel . Prediker 12:7.
Matteus 16:26: Maar wat heeft een mens eraan als hy de hele wereld wint maar
daarmee zyn leven verspeelt ? of wat kan hy geven in ruil voor zyn leven ?
De duivel gebruikt de wereld en de begeerten van het vlees om de relatie met God in onze harten te verzwakken en te stoppen.(Is dat waarom de kerken zo leeglopen?)
We mogen geven aan de verbreiding van het evangelie, God heeft ons een vrye keuze gegeven. U kunt ons helpen in het zendelingen werk onder de indiaanse stammen in Canada of met" Open Boodschap" in Nederland.

IN ZYN DIENST DOOR VERGEVING EN GENADE,ROMEINEN 9:16,Evangelist G.A.EPPINGA


Join our email list to be informed with new itinerary dates and information:

First Name:
Last Name:
* Your Email:

* Required Field
Peter Eppinga
Peter Eppinga has released his book called "Your Brain". You can purchase the book at...
MORE...
Haida Gwaii
HAIDA GWAII

The Queen Charlotte Islands now called HAIDA GWAII is the home of the Haida...
MORE...
Africa
The Mission in Africa is now officially registered in Nairobi Kenya and the name is " Return...
MORE...
Gospel Tent...
GOSPEL TENT MINISTRY OUTREACH

THE DEDICATION SERVICE OF THE GOSPEL TENT MINISTRY WAS ON...
MORE...
Haida cedar hats
Beatrice Eppinga, Gerry's wife, has a strong healing anointing in her ministry,...
MORE...
Salvation in Christ
DEATH IS A
FACT OF YOUR LIFE...
Hebrews: 9:27 And it is appointed unto men once to die,...
MORE...