Welcome Guest, you are not logged in.
Getuigenis Gerlof en Beatrice Eppinga
OPEN BOODSCHAP
GETUIGENIS VAN GERLOF EN BEATRICE EPPINGA (Canadeese Indiaanse)

HEBREEEN 9-27 Het beschikt de Mens eenmaal te sterven en dan bet Oordeel.
ROMEINEN 6-23 Want het loon dat de zonde geeft is de Dood, maar de Genade die GOD schenkt is bet eewige leven in Christus Jezus.

WY KWAMEN ER ACHTER OP DE MOEILYKE MANIER!
Wy dachten dat wy een goed leven hadden, drinking en feestjes en nu en dan wat drugs, wat hadden we een plezier! In het begin was het een keer per week, maar bet werd gauw twee keer en drie keer, en voordat we er erg in hadden, gingen we elke dag naar de kroeg. Zelfs als we probeerden niet te gaan, konden we de verleiding niet weerstaan! De liefde en het respekt die we voor elkaar moesten hebben scheen ons te verlaten door oplaaiende argumenten. Soms zagen we elkaar niet voor dagen. We woonden samen in een apartement. We hingen wat gordynen op en bloemen op de tafel om ons leven meer aangenaam te maken, maar het eindigde altyd uit op niets, wat we ook probeerden, het werkte nooit! Wy waren vastgeroest in bars en nachtclubs. We dachten dat we plezier hadden, maar gingen steeds dieper in de ellende. Ik probeerde zelf om uit deze narigheid te komen, maar het lukte me niet!
Verbuizen naar een andere stad om myn vrienden the ontvluchten, om een beter leven the leiden, niets lukte of werkte, ik had een ellendig gevoel en geen kracht om myn werk te doen. Myn dromen voor myn leven gingen in rook op, ook ging myn gezondheid sterk achteruit. Het was misschien niet te zien aan de buitenkant, maar in myn hart was pyn en verdriet. Myn vriendin, Beatrice, kon ook zelf niet uit de narigheid komen, en eindigde op in een psychiatrische inrichting totaal overspannen en een geruineerd leven.
Alles by elkaar opgeteld al onze zogenaamde pleziertjes en feestjes hadden ons veel ellende bezorgd. We konden ons niet indenken waarom ons dit overkomen was, totdat we by God om hulp gingen zoeken. Myn vriendin Beatrice, (een Indiaanse van de Haida Natie), was voor twee maanden lang in het ziekenhuis in Vancouver, met haar Bybel dicht tegen haar lichaam gedrukt, diezelfde Bybel ( het Woord van GOD) gaf haar kracht en bracht haar uit de psychiatrische instelling.
Toen ze terug kwam in Prince Rupert (de stad waar we woonden), wist ze voorzeker dat GOD en de Bybel een realiteit zyn, en gaf haar hart aan GOD in een klein Indiaans kerkje. GOD begon zyn werk in Beatrice. De drank en de behoefte ernaar verdwynde, en ik was stornverbaast wat er gebeurde, zelfs stopte ze met roken! Een week later nam ze me mee naar een evangelistische byeenkomst met meer dan drie honderd Indiaanse mensen, in de "Islander Hall" in Prince Rupert British Columbia, Canada. lk yond mezelf te trots om daar te zyn en ging daarom maar achterin zitten zodat niemand my zag.
Op een gegeven moment riep de Evangelist: "Heeft U God de rug toegekeert in uw leven?" Toen begon ik te denken hoe het vroeger in Holland was en ik als een jongen met ons hele gezin altyd naar de kerk ging. Dat myn moeder my een bybel gaf toen ik op het vliegtuig ging naar Canada als een emigrant maar ik had er nog nooit in gelezen. Toen zag ik dat de dromen en de dingen die ik gehoopt had voor myn leven totaal mislukt waren en dat ik geen tyd gaf aan God. Toen kwamen er tranen en ik kon die niet stoppen! Toen de Evangelist zyn invitatie deed, ging ik naar voren en huilde ik van myn hart en vroeg God voor vergevenis van myn zonden. Nadat ik dat gedaan had commandeerde de evangelist de duivel te vluchten in de naam van JEZUS CHRISTUS. Op dat moment gaf ik een luide schreew en ging de kracht van God door myn lichaam heen en was ik vry gezet van een demonische macht.
Voor het eerst in myn leven voelde ik de GEEST van GOD in myn ZIEL en wist ik zonder enige twyfel dat God echt bestaat. God liet me ook zien waarom myn leven verwoest was omdat ik de ZONDE diende en de ZONDE brengt voort de dood. (job 1-15)
Toen kwam ik er achter dat de duivel ook echt bestaat en dat hy inderdaad kwam om te STELEN te VERMOORDEN en te VERNIETIGEN. Toen ik God om vergeving van myn zonden vroeg, was ik me dat zeer bewust.God ziet naar het hart en Hy wist dat ik het meende, je kunt liegen tot je buurman maar niet tot God. Zyn geest kwam in myn hart en dat breekt de kracht van de zonde in myn leven. Dit was myn EERSTE STAP om uit de narigheid te komen.
Een NIEUW LEVEN begon voor my. Toen ik tot God kwam van myn hart en naar Hem luisterde kwam ik STAP voor STAP uit de narigheid en zette ik myn voet op een vaste rots. (JEZUS CHRISTUS).
God doet niet alles alleen,je moet met Hem zamenwerken en je hebt je eigen keuze om Hem te dienen want God heeft een ieder mens zyn eigen keuze gegeven. Ik weet dat God goede bedoelingen met ons heeft.Hy heeft myn leven weer een doel gegeven, en God geest in myn hart geeft me KRACHT om WEERSTAND te bieden tegen de zonde. Je kunt geen twee heren dienen, de wereld en God,zo je moet zelf besluiten wie je wilt dienen, de een of de ander.Wy moeten ons bekeren en onze gedachten hernieuwen aangaande God en zonde. Hy werkt in myn huwelyk en in myn gezinsleven. Nu kan ik echt genieten van bloemen op de tafel en ben ik bly te leven omdat CHRISTUS de MACHT van de ZONDE overkwam toen zyn bloed was uitgestort aan bet kruis, zodat wy vry mogen zyn van onze zondeschuld.
De duivel is een leugenaar en een leven in zonde brengt echt geen plezier voort. Maar het eind resultaat is voor de eeuwigheid in hell! Dat is wat ons overkwam, zelfs al terwyl we op aarde leven. De bybel zegt in Matteus.12: 25-26: " Ieder koningkryk dat tegen zichzelf verdeelt is gaat ten onder, en geen stad of huis zal standhouden." Wy vielen daarom ook, we dienden de verkeerde meester, die kwam om te MOORDEN, te STELEN, en je leven te VERWOESTEN, en je een slaaf te maken aan de zonde. We hebben nu een nieuwe HEER en MEESTER die vecht tegen de zonde in ons leven door de heilige geest in ons hart en die ons vrede brengt met God door zyn zoon Jezus Christus, wiens bloed was uitgestort aan het kruis en overwon de macht van de zonde en de dood, zodat we EEWIG LEVEN mogen hebben wanneer we sterven. Zyn geest komt in ons hart te wonen wanneer we Zyn naam aanroepen. Diezelfde geest in je hart geeft je kracht en sterkte voor je leven om God te dienen en maakt het mogelyk dat je van jezelf en anderen kunt houden. Het geeft je een beter leven op aarde en een eeuwig leven in de hemel met God. God's genade is vry maar je maakt je eigen keuze. In de ogen van God zyn is de een niet meer dan de ander, je komt tot Hem zoals je bent. Hy wil in je hart komen wonen en de macht van de zond breken in je leven.
IK BEN ZO DANKBAAR DAT WE NIET ZYN GESTORVEN IN ONZE ZONDEN EN ELLENDE, DAT IK AAN EEN IEDER WIL LATEN WETEN VAN DEZE HEER EN MEESTER, ZYN NAAM IS: JESUS CHRISTUS.

U KUNT OOK TOT JEZUS KOMEN EN IK VRAAG U DAN OM DIT GEBET TE BIDDEN:
JEZUS, ik geloof dat U de zoon van God bent, en dat uw dierbaar bloed was uitgestort voor myn zonden. Ik vraag U om vergeving van myn zonden en reinig my met Uw bloed. Ik geloof dat U bent opgestaan uit de dood zodat ik mag leven. Kom in myn hart here Jezus en vul my met Uw geest en weest HEER en MEESTER van myn leven, amen.

De kracht van de Heilige Geest die nu in U is gekomen geeft U kracht over de zonde en de verleiding van deze wereld wanneer U Hem laat leiden en Hy geeft U rust en vrede in uw leven.

ROMEINEN 5:1
Daarvoor, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. (Lees ook Romeinen 10: 16).

In Zyn dienst, door Zyn Liefde en Genade. (Romeinen 9:16)

GERRY EN BEATRICE EPPINGA
DISTRIBUTED BY: "OPEN BOODSCHAP"


Join our email list to be informed with new itinerary dates and information:

First Name:
Last Name:
* Your Email:

* Required Field
Peter Eppinga
Peter Eppinga has released his book called "Your Brain". You can purchase the book at...
MORE...
Haida Gwaii
HAIDA GWAII

The Queen Charlotte Islands now called HAIDA GWAII is the home of the Haida...
MORE...
Africa
The Mission in Africa is now officially registered in Nairobi Kenya and the name is " Return...
MORE...
Gospel Tent...
GOSPEL TENT MINISTRY OUTREACH

THE DEDICATION SERVICE OF THE GOSPEL TENT MINISTRY WAS ON...
MORE...
Haida cedar hats
Beatrice Eppinga, Gerry's wife, has a strong healing anointing in her ministry,...
MORE...
Salvation in Christ
DEATH IS A
FACT OF YOUR LIFE...
Hebrews: 9:27 And it is appointed unto men once to die,...
MORE...